Във връзка с разширение на дейността на компанията, Итерацио ЕАД разкрива нова складова база в логистичен парк в с. Слънчево, обл. Варна. Складът е с площ от 1000 м2, точен адрес – в секцията за контакти на нашия сайт.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *